Hoe komt u weer in balans

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld.

Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Samenwerking
De psychosomatisch fysiotherapeut zal zo nodig samenwerken met deskundigen zoals huisarts, bedrijfsarts, psycholoog en andere disciplines uit de gezondheidszorg . Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages.

De behandeling van:

 • Lichamelijke klachten zoals:

  - Inzicht geven in de oorzaak van de klacht en in de factoren, die mogelijk de klachten in stand houden.
  - Inzicht krijgen in de ziektebeleving en de invloed van de klachten op het dagelijks functioneren
  - Stressmanagement
  - Ondersteunen van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
  - Bevorderen van het vertrouwen in het lichamelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.
 • Psychische klachten zoals:

  - lusteloos zijn
  - slecht of teveel slapen
  - angstig en onzeker zijn
  - moeite met concentratie
  - somber zijn en veel piekeren
  - algeheel gevoel van onbehagen
  - prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
  - niet meer kunnen genieten en ontspannen
  - geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
  - overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Therapeuten • Uitgebreidere informatie kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging : www.kngf-nfp.nl