De behandeling

Hoe komt u weer in balans

Het eerste gesprek is gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld.
Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.

Samenwerking
De psychosomatisch fysiotherapeut zal zo nodig samenwerken met deskundigen zoals huisarts, bedrijfsarts, psycholoog en andere disciplines uit de gezondheidszorg . Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages.

Behandeling van de klachten

  • - Inzicht geven in de oorzaak van de klacht en in de factoren, die mogelijk de klachten in stand houden
  • - Inzicht krijgen in de ziektebeleving en de invloed van de klachten op het dagelijks functioneren
  • - Stressmanagement
  • - Ondersteunen van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
  • - Bevorderen van het vertrouwen in het lichamelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt

Toegankelijkheid en vergoeding

De psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de psychosomatiek (NFP) is de beroepsinhoudelijke lidvereniging, aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om kwaliteit te waarborgen wordt van de fysiotherapeut geëist, dat hij de 3-jarige post HBO opleiding voor psychosomatisch fysiotherapeut heeft afgerond. Tevens wordt er een register bijgehouden van gekwalificeerde leden. De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform de polisvoorwaarden.