Therapeuten in Noord Brabant

Op deze website vindt u informatie betreffende Psychosomatische Fysiotherapie. Psychosomatische fysiotherapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie een driejarige post-HBO-opleiding gevolgd specifiek gericht op de behandeling van psychosomatische klachten. Zij zijn specialisten in het onderzoeken en behandelen van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, hyperventilatie en chronische pijn, welke stress gerelateerd kunnen zijn. Via deze webportal willen wij ons graag aan u voorstellen.

Wat is psychosomatische fysiotherapie?
Binnen de gezondheidszorg zien we vaak mensen met klachten waar lichamelijk geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. Zij ondervinden wel veel last van deze klachten en worden vaak ook belemmerd in hun functioneren.

Naast medicijnen of psychotherapeutische behandeling hoort psychosomatische fysiotherapie ook tot de behandelmogelijkheden. Bij het ontstaan van de psychosomatische klachten en het voort duren van deze klachten spelen zowel lichamelijke, geestelijke als sociale factoren een rol. De behandeling zal zich dan ook op al deze drie factoren moeten richten. Aangrijpingspunt van de psychosomatische behandeling is het lichaam.

In de afgelopen jaren is de psychosomatische fysiotherapie gegroeid naar een hoger niveau van deskundige beroepsuitoefening door de inhoudelijke ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en door bevordering van wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkingsverband

  • Een samenwerkingsverband van 17 fysiotherapeuten in de psychosomatiek. Allen werkzaam in Noord Brabant. ...De psychosomatische fysiotherapeut slaat een brug tussen lichaam en geest...

    Toegankelijkheid en vergoeding
    De psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de psychosomatiek (NFP) is de beroepsinhoudelijke lidvereniging, aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om kwaliteit te waarborgen wordt van de fysiotherapeut geëist, dat hij de 3-jarige post HBO opleiding voor psychosomatisch fysiotherapeut heeft afgerond. Tevens wordt er een register bijgehouden van gekwalificeerde leden. De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform de polisvoorwaarden.